Bandêra tî Bêafrîka  na yâ tî pupu

Ndiayânga

 Napeko.jpg

Âgerêgô 2

Dïkïngô-yê

Gä nzönî

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 1-Ndiayângâ
Tö mbëtï na ë
na lindotokua :
sango@free.fr

 

tï na ë:
Nahuzu.jpg

|   Âpendâmbö   |

Âgerêgô tî sängö

Ndiayângâ ayeke gbâ tî ândiâ sô kûê ayeke fa nzönî lêgë tî tënëngö mbênî yângâ tî ködörö. Nî laâ kôzo yê tî manda na yâ tî ndiayângâ ayeke âgerêgô tî yângâ nî. äla tî sängö ayeke balë-otâ na meambe. Âla kângbi na kötä marä nî ûse : âpendâmbö na âpendâgô. Sï ngâ, âpendâgô nî akîri akângbi ûse : âla tî hôn na âla tî yângâ;

    Kanza tî âgerêgô

Âpendâmbö

 

Kpongbo tî âpendâmbö tî sängö ayeke sô:

 

p

f

t

s

ty

k

kp

b

v

d

z

dy

g

gb

mb

mv

nd

nz

 

ng

ngb

m

 

n

ny

 

 

 

 

 

l / r

  y  

 

h

 w

 

Töngana sô mo lîngbi tî bâa na yâ tî kpongbo sô, marä tî âpendâmbö ayeke ndê ndê. A sû âmbênî na gerêmbëtï gï ôko, âmbênî, na gerêmbëtï ûse, sï âmbênî ngâ, na gerêmbëtï otâ. Me âla kûê alîngbi terê lïngbïngö töngana pendâmbö ôko.

Kâmba

|   Âpendâmbö   |