Sango tî lêndo nî

30 ngubë 2010.  A leke finî motarâka na gale tî lêmbëtï tî wärängö-zo nî.

13 mbängü 2006. Ngbêreyê na kakawaka 2005, e leke lêgë tî finî süngö sängö tî kîri na wüngö tî âkpotokî na gbe nî. Âbûngbi tî âzo mîngi na Bangî ayê pekô nî sï âla yê daä tî tara nî na yâ tî âsüngö-mbëtï tî âla. Na nze tî lengua 2006, fadë âla bûngbi na terê tî mêzä tî pîka pätärä na ndö nî. Töngana yângâ tî âla kûê ague ôko, fadë finî süngö sängö sô agä finî ndïä nî bîanî. Töngasô äpe, fadë gïngö lêgë tî nzönî süngö sängö nî angbâ tî gue wala angbâ ndo sô.

24 ngube 2004 A gbîângbi lêmbëtï tî pandesango na farânzi awe.

29 Mbängü 2004. Finî kûtu tî simbä sô abe töngana lôro. Finî fängö-lê tî litënë na gbe tî kûtu tî "Na nze sô".  Wüngö tî âwamändängö-sängö ayeke mâi na âzo ûse-otâ na yenga ôko ôko. Lêmbëtï tî Bösö tî âWabêafrîka tî Farânzi asï na ndö tî lêndo sô.

29 Lengua 2002. A tanda pafûe tî Jul Demondasô ïrï nî "Pûpûlenge".

24 Lengua 2002. Asârafinî bëngö kûtu tî lêmbëtï tî yämbängö-zo nî. A sâra âkûtu nî kûê tîtene agbîânngbi na farânzi töngana zo ado gepî na ndö nî. A sîgî na finî lembëtï tî molongö tî vungä, ngâ na finî lêmbëtï tî Bösö YSB Sängö. ¨Lüngö bösö YSB Sängä akambaga süngö ïrï tî bâda nî lâkûê töngana Bâda YSB Sängö. Töngasô, "Bösö YSB Sângö" ayeke ndê sï "Bâda YSB Sängö" ayeke ngâ ndê. Ngâ na mbâgë, walêndo nî amä terê na Amazone.com tî dë sägbä tî âkûngbâ sô lo lîngbi tî kä na âgene tî lêndo nî.

18 Ngubë 2002: A lekere lêmbëtï tî "Âmbênî lêndo" na zïängö limo-ïrï tî âlêndo nî daä, ngâ na ndurü tënë tî fa ndâ tî âla na sängö na farânzi.

28 Fulundïgi 2002 : A lungûla limo tî zêngba tî Nzönî finî ngû nî na lê tî lêmbëtï tî yämbängö-zo nî awe.

1 Nyenye 2002 : A vunga limo tî pendere kongö tî rôzi tî zêngba nzönî finî ngû tî 2002 na âwasimbä kûê. A vunga limo sô na ndö tî lêmbëtï tî yämbängö-zo nî.

16 Föndo 2001 : A vunga tokua tî Madi na farânzi, ngâ na limo tî Gbïä Ange Félix Patassé na lêmbëtï tî âgbïá tî Bêafrîka. A lekere yâ tî lêmbëtï tî âlitënë tî lêndo nî.

15 Föndo 2001: A vunga âmändängö-yê tî 25 asï na 28 na yâ tî bûku tî mändängö-sängö.

14 Föndo 2001 : A vunga âfinî lêmbëtí na yâ tî bakarî tî finî sängö, mbîrmbîrî, lêmbëtï tî nzîna fängö ndâ tî tënë.

12 Föndo 2001 : A vunga sango tî Elisabeth Domitien, kôzo wâlï sô agä Kôzo Gbenyôgbïä na Afrîka.

5 Föndo 2001: A vunga lêmbëtï na ndö tî wahinilimo Siaket Mafoi na kualimo tî lo "Birä tî âMitëen". A zî sägbä tî Ngêrëbenda Kadima na kôzo lêmbëtï nî, tî vunga kualimo tì Siaket na sê nî.

22 Bêläwü 2001 : A vunga bakarî tî bätängö-nyama sô ILA aleke, sï walêndo sô amû mabôko tî lônzi nî.

7 Bêläwü 2001 : A leke âkûtu "Kîri" tîtene atambûla kûê nzönî, sï a zî âkûtu "kânga" sô sï kua nî ayeke daä mbênî pëpe.

4 Bêläwü 2001 : Bakarî tî finî sängö, sô fadë afa ndâ tî âfinî mbupa tî sängö sô na lêndo sô kûê daä. Ayeke bakarî sängö-farânzi.

15 Ngubë 2001 : Finî lê tî lêndo nî na : finî sêyâgbê, lêmbëtï tî âlitënë tî lêndo nî, maräkadre, fängö-sängö sô asï na mändängö-yê 15; pande na pafûe, bîâ, ngbûku, mbai, tere, na tënë tî ngîâ; älitënë tî nze, sango tî lêndo nî. Kûtu tî simbä sô agbîânngbi sängö-farânzi töngana deku ahön daä.

1 Nyenye 2001 :Finî lê tî lêndo nî na : keebook, bâda YSB Sängö, bâdalisoro tî YSB Sängö sô Swisstools aleke.

17 Nyenye 2000 : Finî lê tî lêndo nî, na sâakônde tî âgene, na bûku tû âgene.

 1 Nabändurü 1999 : Kôzo vüngängö lêndo nî na ndö tî Gbândasango.