Dîko nzönî

Hihngango-ndo tî Bêafrîka asï sihngo na marä tî sêndâlö na sêndâsû ndêngê na ndêngê. E yê tî bûngbi ge gbâ nî mîngi kêtê na kêtê, tîtene zo sô ayê tî wara nî kûê hîo, awara nî ge.

Byâ Chant, chanson
Fîtasû Articles nouvelle
Mbai Proverbe
Ngbadrâ Seynette (théâtre)
Ngbûku Devinette
Ngyâ Humour, jeu
Pafûe Poésie
Pande Récit, narrration
Tere Conte
Toli Légende, fiction