Bûku tî âGene

Livre d'Or

Bûku sô ayeke tîtene mo sû tenne tî bê tî mo daä, yê sô mo yê tî kângbi na âzo sô kwê ayeke gä tî bâa lêndo sô, töngana sô mo gä sô, sï âla ngâ azîa däbê tî âla daä.

Gue mo dîko bûku tî âgene nî

Ce livre d'or vous laisse écrire tout ce que vous souhaitez partager avec tous ceux qui visiteront ce site et viendront comme nous laisser un souvenir sur cette page.

Lire les messages du livre d'or

   Irri tî mo  (Votre nom):

  Lindosînga tî mo (Email)

   Lindolêndo   tî mo  ( URL)

 

Sû tenne tî bê tî mo ge
Votre message ci-contre :

 

 

 

.